Ruggero AVONI

Bakalářská práce

L'esercizio terapeutico contro resistenza per la riabilitazione dei pazienti con lombalgia cronica aspecifica: caso clinico

The therapeutic exercise against resistance for the rehabilitation of patients with chronic non-specific low back pain: a clinical case
Abstract:
This case study compilation thesis analyzes non-specific chronic low back pain, following the latest scientific evidence in the field of chronic pain and therapeutic exercise. The aim of the study is to analyze how the use of deadlift, as a therapeutic exercise against resistance, can influence generating positive biological and psychosocial adaptations, promoting the resolution of pain from chronic …více
Abstract:
Questa tesi compilativa con caso studio analizza la lombalgia cronica aspecifica, seguendo le pi? recenti evidenze scientifiche in ambito di dolore cronico e di esercizio terapeutico. Lo scopo dello studio ? di analizzare come l'utilizzo dello stacco da terra, come esercizio terapeutico contro resistenza, possa influire generando adattamenti biologici e psicosociali positivi, favorendo la risoluzione …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Teresa Serini

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AVONI, Ruggero. L'esercizio terapeutico contro resistenza per la riabilitazione dei pazienti con lombalgia cronica aspecifica: caso clinico. Švýcarsko, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta