Mgr. Romana Mikulčická

Bakalářská práce

Multikulturní vzdělávání v českém základním školství ve světle teorie etnicity Rogerse Brubakera

Multicultural Education in Czech Primary School system in the Light of Rogers Brubakers Theory of Ethnicity
Anotace:
Bakalářská práce podává stručný přehled vývoje teorií etnicity, blíže prezentuje teorii etnicity Fredrika Bartha a hlouběji se zaměřuje na dílo Rogerse Brubakera, jehož teorie jsou pro práci stěžejní, a to především teorie revidující základní sociologické kategorie jako jsou skupina, národ, etnicita či etnická skupina. Text dále představuje multikulturní výchovu, její východiska, principy a cíle a …více
Abstract:
This work presents a review of the developement of the theories of etnicity, defines the theory of Fredrik Barth and focuses on the work of Rogerse Brubaker. Brubacker´s theories are fundamental for our work, especially the theories which revise basic sociological categories such as group, nation, etnicity, ethnic group. Furthermore work presents multicultural education, its bases, principles and aims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2010
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií