Ing. Daniela MAREKOVÁ

Diplomová práce

Regenerace kovů z odpadů

Recovery of metals from waste
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá spracovaním nebezpečného odpadu vznikajúceho pri likvi-dácií vyradenej vojenskej munície. Bol vytvorený optimálny postup pre získanie olova z odpadu vylúhovaním v hydroxidu sodnom a následnou oxidáciou ozónu. Ďalej bol vyvinu-tý postup pre získanie medi a zinku z odpadu vylúhovaním v roztoku NH3/(NH4)2CO3. Zbytkový odpad bol upravený stabilizáciou/solidifikáciou. Cieľom práce …více
Abstract:
Thesis deals with treatment of hazardous waste, which is generated by destruction of discarded munitions. An optimal procedure for lead recovery, including leaching of waste by sodium hydroxide and oxidation with ozone, has been developed. Zinc and copper have been recovered from the waste by leaching in NH3/(NH4)2CO3 solution. Residual waste has been treated by means of stabilization/solidification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009
Zveřejnit od: 15. 5. 2009
Identifikátor: 10783

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREKOVÁ, Daniela. Regenerace kovů z odpadů. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.