Bc. Andrea Šichtová

Bachelor's thesis

Rozšířená realita a jej využitie vo vzdelávaní

Augmented reality and its use in education
Abstract:
This bachelor thesis deals with augmented reality as a new medium and its use in education. Based on augmented reality in combination with new, modern way of teaching and new interpretation of informations amongst students. The history and development of augmented reality is also presented in the text also with the help of many applications especially designed for study purposes. Main research question …more
Abstract:
Bakalárska práca pojednáva o rozšírenej realite (anglicky AR- Augmented Reality) ako novom médiu a jej priamom využití v kontexte vzdelávania. Spojením prvkov na základe rozšírenej reality s kontextom nového, moderného spôsobu výuky vzniká doteraz nevyskúšaný spôsob interpretácie učiva žiakom a študentom na školách. V práci je popísaná história rozšírenej reality a jej pomalý a postupný presun na pole …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Martina Ivičič
  • Reader: Mgr. et Mgr. Adam Franc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta