Theses 

Značka jako součást konkurenceschopnosti vybraného produktu cestovního ruchu – Bc. Lucie BRYNDÁČOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management

Bc. Lucie BRYNDÁČOVÁ

Master's thesis

Značka jako součást konkurenceschopnosti vybraného produktu cestovního ruchu

Brand as a part of competitiveness of selected tourism product

Abstract: Předložená práce je zaměřena na image značky Západočeského baroka, jakož to značky produktu cestovního ruchu. Úvodní část diplomové práce vymezuje teoretický základ vztahující se k problematice značek, destinace cestovního ruchu a konkurenceschopnosti v cestovním ruchu. Následující empirická část pak obsahuje charakteristiku značky Západočeského baroka společně s jejími dalšími třemi potenciálními konkurenty. Pomocí dotazníkového šetření, testování oční kamerou a expertních rozhovorů byla analyzována současná image značky vybraného produktu, jak je značka vnímána respondenty a jak značka dokáže upoutat pozornost. Značka byla hodnocena vzhledem ke třem potenciálním konkurentům. Odborný pohled na značky byl získán pomocí rozhovorů se čtyřmi experty, kteří disponují dlouholetými praktickými zkušenostmi z oblasti designu značek. Na základě provedeného vlastního šetření vyplynulo, že značka je respondenty vnímána jako obyčejná, jednoduchá a také neznámá. Celkově pak značka v respondentech nevyvolává dojem barokního festivalu. Pomocí oční kamery se zjistilo, že logo nedokáže upoutat příliš pozornosti, a to jak na webových stránkách tak i v propagačním letáku. V rámci expertních rozhovorů pak vyplynula doporučení na změnu loga. Změny experti navrhují především v samotném provedení symbolu a použité barvy.

Abstract: The Diploma Thesis is focused on the brand image of the culture festival called West Bohemian Baroque as a tourist product brand. The theoretical basis related to the issue of brands, the destination of tourism and competitiveness in tourism was defined in the first part of this thesis. The characteristics of the West Bohemian Baroque brand together with its three potential competitors are contained in the following empirical part. The current brand image of the selected product, its perception by the respondents and the ability to attract attention was analyzed by the questionnaire survey, eye tracking and interviews with the experts. The brand was compared with its three potential competitors. Expert insights on brands were obtained within interviews with four experts, who have many years of practical experience in brand design. It became clear that the brand is perceived by respondents as ordinary, simple and also unknown on the basis of own investigation. Overall, the brand does not give the respondents the impression of a baroque festival. As the results of using the eye tracking, it was found that the logo could not attract too much attention, both on the website and in the promotional leaflet. As part of the interviews with experts, recommendations to change the logo were suggested. The main changes are proposed by experts especially in the design of the symbol and the color used.

Keywords: Značka, konkurenceschopnost značky, destinace cestovného ruchu, image značky produktu cestovního ruchu

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78053 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRYNDÁČOVÁ, Lucie. Značka jako součást konkurenceschopnosti vybraného produktu cestovního ruchu. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 06:40, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz