Bc. Jana Rendlová

Bakalářská práce

Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle.Výzkum spojení komunikace – produkt – konkurenční výhoda – odlišení se – vztah

Communications as key activity and instrument for relation development. Communications methods and expected targets. Research connection between product – communication – competitive advantage and relation.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikací jako klíčovou aktivitou v rozvoji vztahů se zákazníky. Cílem této práce je prokázat důležitost komunikace jako jednu z hlavních aktivit vztahů se zákazníky. První část bakalářské práce je teoreticko-metodologická a popisuje, co si lze představit pod pojmem "komunikace se zákazníkem". Uvádí druhy a metody této komunikace. V druhé části - praktické je porovnání …více
Abstract:
This bachelor work is concerned with communication as key activity of development customer relations. Goal this work is establishment relevance of communications as one of general activities with customer relation. First part of bachelor work is theoretic-methodology and it is describing conception of communication wit customer. It show in kinds and methods of communication. Second part is practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: JUDr. Petr Majerik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní