Theses 

Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle.Výzkum spojení komunikace – produkt – konkurenční výhoda – odlišení se – vztah – Bc. Jana Rendlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Rendlová

Bakalářská práce

Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle.Výzkum spojení komunikace – produkt – konkurenční výhoda – odlišení se – vztah

Communications as key activity and instrument for relation development. Communications methods and expected targets. Research connection between product – communication – competitive advantage and relation.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá komunikací jako klíčovou aktivitou v rozvoji vztahů se zákazníky. Cílem této práce je prokázat důležitost komunikace jako jednu z hlavních aktivit vztahů se zákazníky. První část bakalářské práce je teoreticko-metodologická a popisuje, co si lze představit pod pojmem "komunikace se zákazníkem". Uvádí druhy a metody této komunikace. V druhé části - praktické je porovnání dvou výrobců automobilů, jejich komunikace a vztahy se zákazníky, vývoj nových produktů a jejich konkurenční výhody. V závěru bakalářské práce je vyhodnocení výsledků a porovnání obou výrobců. rčení nutnosti marketingové podpory výrobku, značky a komunikace se zákazníkem.

Abstract: This bachelor work is concerned with communication as key activity of development customer relations. Goal this work is establishment relevance of communications as one of general activities with customer relation. First part of bachelor work is theoretic-methodology and it is describing conception of communication wit customer. It show in kinds and methods of communication. Second part is practical. It is comparing two motor-car manufactures, their communication with customer, development of new product and their competitive advantages. At the close bachelor work is result evalution and comparing two producers. It is designating urgency of marketing promotion of product, symbol and communication with customer.

Klíčová slova: komunikace se zákazníky, vztahy se zákazníky, marketing, podpora prodeje, nový produkt, konkurenční výhoda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: JUDr. Petr Majerik

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz