Monika Korbelová

Bachelor's thesis

Marketingová strategie společnosti Starbucks

Starbucks marketing strategy
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou strategii společnosti Starbucks. Cílem je na základě provedených analýz navrhnout vylepšení marketingové strategie pro společnost Starbucks. V první kapitole je rozebrána oblast marketingu, význam marketingové strategie, uveden marketingový mix v rozšířeném rozsahu a popsány situační analýza a proces segmentace trhu. Druhá kapitola představuje společnost …viac
Abstract:
This thesis focuses on the marketing strategy for Starbucks. The goal is to suggest marketing strategy improvements for Starbucks based on analyses done. The first chapter deals with marketing, the importance of marketing strategy, marketing mix put in the extended range and there are described the situation analysis and the process of market segmentation. The second chapter presents the company of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedúci: Milan Postler
  • Oponent: Jiří Mikeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52588