Bc. Miroslav Weiser

Diplomová práce

Populační vývoj vybraných metropolitních oblastí ČR v období 1991-2011

Population development of selected metropolitan areas of the Czech Republic in the period 1991-2011
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Populační vývoj vybraných metropolitních oblastí ČR v období 1991-2011“ je rozbor dopadů změn, které proběhly v populačním vývoji regionů v ČR po roce 1990. První část je zaměřena na definici funkčních regionů. V druhé části charakterizuji funkční regiony v ČR, velikosti jednotlivých regionů a srovnání s definicí OECD. Ve třetí části se zabývám analyzováním období 1991-2001 …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Population development of selected metropolitan areas of Czech Republic in the period 1991–2011” is to analyze changes that happened it the population development of Czech Republic after 1990. The first part is focused on definitions of functional regions. In the second part I characterize the functional regions on the Czech Republic, the size of individual regions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Práce na příbuzné téma