Bc. Mikhail Shpak

Diplomová práce

Marketingové inovace

Marketing innovations
Anotace:
V současnosti se rozvoji inovativních marketingových nápadů věnují jak vedoucí teoretici v oblasti marketing, mj. P. Kotler a D. Krevens, tak i každý výzkumný pracovník zapojený do studia řízení inovací, který pojímá marketing jako jeden z určujících faktorů pro úspěch inovativního výrobku na trhu. V dnešní době každá vlivná společnost na mezinárodním trhu zdůrazňuje potřebu inovací a úlohu marketingu …více
Abstract:
At present, the development of innovative marketing ideas dedicated to leading theorists in the field of marketing, among others. P. Kotler and D. Krevens, and every researcher involved in the study of innovation management that treats marketing as one of the determining factors for the success of an innovative product to market . Nowadays every influential company in the international market underlines …více
 

Klíčová slova

\maketing inovace kotler veber
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní