Bc. Matej Jasík

Master's thesis

Mutageneze nekódujících RNA u multiformního glioblastomu pomocí metody CRISPR/Cas9

Mutagenesis of non-coding RNAs in glioblastoma multiforme by CRISPR/Cas9
Anotácia:
Multiformní glioblastom (GBM) je nejagresivnější primární mozkový nádor s mediánem přežití 14,6 měsíce. I přes extenzivní výzkum v této oblasti zůstává GBM nevyléčitelným nádorovým onemocněním. Většina lidského genomu je aktivně přepisována, ale pouze méně než 2 % transkriptů je překládáno do výsledné formy proteinů. Deregulace nekódujících RNA je běžným znakem lidských nádorů. Expresní profily dlouhých …viac
Abstract:
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive primary brain tumour with a median survival of 14.6 months. Despite extensive research, GBM remains incurable. Majority of human genome is actively transcribed, but only less than 2 % of transcripts codes for proteins. Dysregulation of non-coding RNAs is common event in human tumours. Expression patterns of long non-coding RNAs (lncRNAs) in humans …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2020
  • Vedúci: RNDr. Kamila Součková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics