Martin RUDZKI

Bakalářská práce

A linguistic analysis of media descriptions of unethical business activities

A linguistic analysis of media descriptions of unethical business activities
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu vybraných článků popisujících neetické obchodní praktiky. V teoretické části je vysvětlení mediálního diskursu a titulků. Poté probíhá charakterizace podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti podniků. Následující část popisuje gramatickou teorii, jež byla použita v analýzách. Závěrečná část práce bude praktickou částí, která obsahuje lexikální a morfosyntaktickou …více
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on the analysis of selected articles that describe the unethical business practices. In the theoretical part, there is an explanation of the media discourse and headlines. Afterwards, the characterization of business ethics and corporate social responsibility takes place. Following section discusses grammatical theory used in analyses. The final part of the thesis will …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUDZKI, Martin. A linguistic analysis of media descriptions of unethical business activities. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta