Anna Sokolová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Strategie a nástroje zvládání práce krizových interventů v olomouckém charitním centru krizové pomoci

Anotace:
Tématem této práce jsou strategie a nástroje zvládání práce krizových interventů v olomouckém charitním centru krizové pomoci. Cílem je zjistit jaké strategie a nástroje používají krizoví interventi v centru krizové pomoci Charity Olomouc při zvládání jejich pracovní zátěže. Výsledky tohoto výzkumu mohou být užitečné nejen pro budoucí krizové interventy, pro jiná krizová centra, ale také pro samotné …více
Abstract:
The theme of this thesis is: The Strategies and Tools for Coping of Crisis Intervention Workers in the Emergency Assistance Centre in Charity Olomouc. The aim of this thesis is to find out which strategies and tools are used by crisis intervention workers in the Emergency Assistance Centre of Charity Olomouc. The results of this research can be useful not only for future crisis intervention workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc