Bc. Lucie Ondroušková

Bakalářská práce

Optimalizace daně z příjmů právnických osob

Optimalisation of income tax of legal bodies
Anotace:
Práce se zabývá jednak teoretickým rámcem daně z příjmů právnických osob na základě zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků a zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů. Teoretické poznatky uvedené a objasněné v první části jsou poté v druhé části bakalářské práce ilustrovány na konkretních příkladech právnických osob.
Abstract:
The thesis deals with the theoretical point of view on income tax of legal bodies on the basis of Act No. 337/1992 on Tax and Charges Administration and 586/1992 on Income Taxes. The theoretical knowledge presented and explained in the first part of the thesis are then illustrated on concrete examples of legal bodies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Kříž Zdeněk
  • Oponent: Ing. Hana Zouharová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting