Theses 

Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení sacharidů ve víně – Mgr. Eliška Petulová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Eliška Petulová

Bakalářská práce

Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení sacharidů ve víně

Monitoring stability of enzymes and enzyme mixtures for the determination of sacharides in wine

Anotace: Víno je alkoholický nápoj, který vzniká procesem fermentace. Skládá se z vody, alkoholů a řady dalších látek, z nichž pro tuto práci nejpodstatnější jsou sacharidy. Sacharidy jsou důležitým ukazatelem kvality vína. Jejich detekce se provádí tradičními nebo fyzikálně-chemickými metodami. Předmětem intenzivního výzkumu jsou metody využívající biosenzory. Nejrozšířenější jsou biosenzory elektrochemické, např. amperometrické, které jsme využili v experimentální části této bakalářské práce. Připravili jsme biosenzory za pomoci enzymů glukóza oxidázy a pyranóza oxidázy, optimalizovali jsme je pomocí kalibračních měření. Funkčnost pyranóza oxidázového biosenzoru jsme otestovali na vzorcích vína. Výhodou biosenzorů je jejich jednoduchá konstrukce, rychlá odezva, vysoká citlivost a nízké pořizovací náklady.

Abstract: Wine is an alcoholic beverage, which is generated by the fermentation process. It consists of water, alcohol and many other substance. One of them – carbohydrates are the most important for my work. Carbohydrates are important indicators of the duality of wine. Their detection is performed by traditional or physico-chemical methods. The subject of intensive research are methods using biosensors. The widely used electrochemical biosensors, such as amperometric, we used in the experimental part of this thesis. We prepared biosensors using a glucose oxidase enzyme and a pyranosa oxidace enzyme. We optimized both of them using a calibration. We tested the pyranosa oxidase biosensor on the wine samples. The advantages of biosensors are: fast response, high sensitivity, low cost and not complicated preparation.

Klíčová slova: víno, wine, biosensor, složení vína, composition of wine, analýza vína, analysis of wine, glukóza oxidáza, glucose oxidase, pyranóza oxidáza, pyranose oxidase

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Žeravík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz