Bc. Jiří Šusta

Diplomová práce

Sbírka map a plánů Karla Uhla v SOkA Brno-venkov

The Collection of Karel Uhl's Maps and Charts in State Archive Brno-venkov
Anotace:
Práce je rozdělena do dvou částí. Část A se v první kapitole věnuje geografii, kartografii a dějinám těchto vědních oborů. Ve druhé a třetí kapitole se zabývá dějinami výroby papíru a činiteli způsobující degradaci papíru. Ve čtvrté a páté kapitole seznamuje s archivnictvím a osobou sběratele Karla Uhla. Šestá kapitola seznamuje s námětem výstavy využívající mapy a plány. Sedmá kapitola objasňuje metodiku …více
Abstract:
The diploma thesis is divided in two parts. The Part A has got seven chapters. The first chapter contains an introduction to Geography and Cartography and their history. The second chapter is dedicated to the history of paper. The third chapter deals with condtitions, that are required for the preservation of the paper stuff. The fourth chapter is devoted to the Archival Science. The fifth chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Holman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.