Bc. Aigerim Turgunbayeva

Bakalářská práce

Adaptační proces, jeho význam a průběh v praxi podniku xy

Adaptation process, its function and course in practice of xy company
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována adaptaci zaměstnanců, která je považována za důležitý proces v řízení lidských zdrojů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou použité obecné teoretické metody, jako analýza a syntéza. Je provedena literární rešerše v oblasti adaptačního procesu a jeho jednotlivých částí, popsán význam adaptace, jeho dělení a správné řízení procesem …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the topic of adaptation of employees, which is considered as an important process in human resource management. The work consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part general theoretical methods, such as analysis and synthesis were used. To understand and describe the adaptation process, it´s phases and importance for efficient operation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní