Bc. Aigerim Turgunbayeva

Bachelor's thesis

Adaptační proces, jeho význam a průběh v praxi podniku xy

Adaptation process, its function and course in practice of xy company
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována adaptaci zaměstnanců, která je považována za důležitý proces v řízení lidských zdrojů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou použité obecné teoretické metody, jako analýza a syntéza. Je provedena literární rešerše v oblasti adaptačního procesu a jeho jednotlivých částí, popsán význam adaptace, jeho dělení a správné řízení procesem …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the topic of adaptation of employees, which is considered as an important process in human resource management. The work consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part general theoretical methods, such as analysis and synthesis were used. To understand and describe the adaptation process, it´s phases and importance for efficient operation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance