Bc. Jakub Ptošek

Master's thesis

Automatizace e-mailingu internetového obchodu

E-mail marketing automation of online store
Abstract:
Diplomová práce se zabývá automatizací e-mail marketingu. Cílem práce je navrhnout optimální formu scénářů automatizovaných e-mailingových kampaní internetového obchodu Actisport.cz. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o marketingové komunikaci, e-mailingu a automatizacích. Praktická část obsahuje návrhy scénářů automatizovaných e-mailingových kampaní, výzkum …more
Abstract:
The thesis deals with the automation of e-mail marketing. The aim of the thesis is to propose the optimal form of automated e-mail campaigns for online store Actisport.cz. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with marketing communication, e-mailing and automation. The practical part includes the design of scenarios of automated e-mailing campaigns, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2023
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Šimon Šťastný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné