Evgenia Vorobyeva

Bachelor's thesis

B. Javorskij a jeho přínos v interpretaci DTK J.S. Bacha

B. Yavorsky and his contribution to interpretation of J.S. Bach's WTC

Abstract:
Daná bakalářská práce si klade za cíl představit Javorského koncepci interpretace Bachova Dobře temperovaného klavíru (DTK) a na jejím základě poté provést interpretační analýzu Preludia a Fugy cis-moll z DTK II. Dle Javorského hudba DTK není jen hudbou čistou a krásnou sama o sobě, ale má i hluboký duchovní obsah. Javorského teorie je zaměřená na zkoumání DTK ve spojení s biblickými náměty, hledá …more
Abstract:
The aim of this Bachelor’s Thesis is to introduce Yavorsky’s conception of interpretation of Johann Sebastian Bach's Well-Tempered Clavier (WTC) and on the basis of this theory to perform an analysis of the Prelude and Fugue cis-moll from WTC II. According to Yavorsky, music of WTC is not just pure and beautiful music in itself, but it has also deep spiritual content. The theory of Yavorsky is focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Kvitoslava BILINSKÁ
  • Reader: Ivan KLÁNSKÝ

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 12. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bachelor programme / field:
Hudební umění / Klavír

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.