Adéla HOLUBOVÁ

Bachelor's thesis

Rychlé testy pro detekci mechanismů antibiotické rezistence u gram negativních tyček

Quick detection tests for antibiotic resistance mechanisms of Gram-negative rods
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problémem narůstající rezistence bakterií na antibiotika a ukazuje, jak může být detekovatelná. V teoretické části je uvedeno rozdělení antibiotik do tříd, mechanismy účinku a jejich vlastnosti. Dále je zde přiblíženo, co jsou to gramnegativní tyčky a jejich zástupci. V problematice rezistence je popsáno, co to rezistence je a uvedeno, jakými způsoby může vzniknout. Praktická …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with problem of increasing bacterial resistance to antibiotics and it shows how can we detect it. In the theoretical part is indicated classification of antibiotics, antibiotics mechanism of action and their properties. There is also included a description of what Gram-negative rods are and their representatives. The chapter of resistance problematics describes what resistance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLUBOVÁ, Adéla. Rychlé testy pro detekci mechanismů antibiotické rezistence u gram negativních tyček. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Medical laboratory technicial