Bc. Monika Spáčilová

Diplomová práce

Preference pohybových aktivit klientů daného fitness centra

The preference of movement activities of chosen fitness center
Anotace:
Tématem této diplomové práce jsou Preference pohybových aktivit klientů vybraného fitness centra. V práci je přiblížena aktuální problematika pohybové inaktivity soudobé společnosti, její benefity a dopad pohybové nedostatečnosti na zdraví člověka. Dále jsou zde vymezeny pojmy fitness, fitness centrum a pojem motivace, a charakterizovány jednotlivé skupinové lekce, které s touto tématikou úzce souvisí …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the issue of preferences of physical activities of the clients of selected fitness centre. The thesis outlines the current issue of physical inactivity in contemporary society, its benefits and impact of physical insufficiency on human health. There are also defined the concepts of fitness, fitness center and motivation, further on there are characterized particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií