Burak Tuna

Diplomová práce

Consumer Behavior on Fair Trade Products in Turkish Market

Chování spotřebitelů na tureckém trhu s Fair Trade produkty.
Anotace:
Dva předměty na VŠE, Vysoké škole ekonomické v Praze, a to etika, odpovědnost a udržitelnost v podnikání a mezinárodní marketing, vzbudily zájem autora o témata jako je spotřebitelské chování a Fair Trade a tento zájem vytvořil základ pro diplomovou práci.Cílem diplomové práce bylo soustředit se a pochopit chování tureckých spotřebitelů Fair Trade produktů. Studie byla zaměřena na zkoumání klíčových …více
Abstract:
Two subjects at VŠE, University of Economics, Prague, namely Ethics, Responsibility and Sustainability in Business and International Marketing aroused the author´s interest to the topics of consumer behavior and Fair Trade and this interest created the basis for the master thesis. The goal of the master thesis was to focus and understand the Turkish Consumers’ Behavior on Fair Trade Products. The study …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Markéta Lhotáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74816

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities