Bc. Lucie Curylová

Master's thesis

Možnosti ovlivnění fenotypu nádorových kmenových buněk u neuroblastomu

Potential modulation of cancer stem cell phenotype in neuroblastoma
Abstract:
Nádorové kmenové buňky (CSCs) jsou vysoce agresivní nediferencované buňky, jimž je přisuzována klíčová role při nádorovém bujení. Zároveň se velkou měrou podílejí na rezistenci tumorů vůči konvenčním terapiím, vzniku metastáz a relapsů onemocnění. Přítomnost CSCs byla potvrzena u mnoha typů nádorů, včetně neuroblastomu. Neuroblastom patří k nejčastějším solidním nádorům dětského věku. Jedná se o vysoce …more
Abstract:
Cancer stem cells (CSCs) are highly aggressive undifferentiated cells which are implicated to play a key role in tumorigenesis. At the same time, they are involved in the resistance of tumors, metastasis and relapse of the disease. CSCs have been reported in many types of tumors, including neuroblastoma. Neuroblastoma is one of the most common solid tumors in children. It is a highly heterogenous disease …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 7. 2020
  • Supervisor: RNDr. Petr Chlapek, DiS.
  • Reader: Mgr. Martina Lojová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta