Bc. Lenka Täuberová

Bachelor's thesis

Krizový management v organizaci

Crisis management in the organization
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je analýza současné situace v podniku MOSER, a. s. kde se zaměřuji na možná rizika, která by mohla v budoucnu ohrozit celý podnik. V práci provádím analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, dále pomocí SWOT analýzy určuji možné hrozby, příležitosti a slabé a silné stránky podniku. Dále z analýzy vyvozují rizika pro podnik MOSER, a. s. na, která by se měl krizový management zaměřit …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to analyze the current situation in the company MOSER, a. s. and focus on possible risks that could endanger the whole company. An analysis of the internal and external environment is made. This result is implemented in the SWOT analysis. A risk assesment was performed accord results of the SWOT analysis and survey in the company. According to the results od analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. David Král, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Monika Motyčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING