Bc. Ondřej Krahulec

Diplomová práce

Synchronous Online Simulation Games for Development of Speaking Skills in EFL

Synchronous Online Simulation Games for Development of Speaking Skills in EFL
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím synchronních online simulačních her k rozvoji mluvních dovedností studentů e-learningových kurzů angličtiny jako cizího jazyka. Cílem této práce bylo vytvořit 2 komplexní synchronní aktivity a následně je vyzkoušet v již existujícím e-learningovém kurzu Masarykovy univerzity (Angličtina online – ONLINE_A). Tyto 2 pilotované scénáře byly podrobeny vnitřní i vnější …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the use of synchronous online simulation games for development of speaking skills in e-learning courses of English as foreign language. The aim of this thesis was to create 2 complex synchronous activities and incorporate them into an existing e-learning course at Masaryk University (English Online – ONLINE_A) in order to test them there. Furthermore, the piloted scenarios …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta