Georgii Gogokhiia

Bachelor's thesis

Městská hromadná doprava v Petrohradu

Public transport in Saint-Petersburg
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu MHD Petrohradu. Práce se skládá ze dvou částí- teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětlené základní pojmy o městské hromadné dopravě, její základních sloţkách a o dopravních prostředcích, jejich členěni a jejich druhy. Praktická část je zaměřená na analýzu struktury a systému MHD v Petrohradu. V této části je popsána historie vzniku a vývoje …viac
Abstract:
The aim of this Bachelor Thesis is to analyse the system of public transport in Saint-Petersburg. Thesis consists of two parts: theoretical and practical. In theoretical part there are explained main terms connected to the topic oh the title. Practical part consists from direct analysing of structure and system of public transport in Saint-Petersburg. Also in this part I write about the history of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedúci: Lubomír Zelený
  • Oponent: Veronika Červinská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54800

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management