Bc. Vít Hampl

Diplomová práce

Paralelní implementace PGF komprese pro GPU

Parallel implementation of PGF compression for GPU
Anotace:
Cílem této práce je upravit obrazový kodek PGF pro použití na architektuře Nvidia CUDA a pomocí paralelizace a případných dalších optimalizací zvýšit rychlost kódování.
Abstract:
Goal of this thesis is to modify PGF image codec for the use on Nvidia CUDA architecture and with use of parallelization or other optimization techniques increase the speed of encoding.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Matela, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.