Mgr. Bc. Kamil Rajdl, Ph.D.

Doctoral thesis

Statistical inference for stochastic point processes with application on neuronal data

Statistical inference for stochastic point processes with application on neuronal data
Anotácia:
Tato dizertační práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části stručně uvádíme v textu dále používané matematické prostředky a úvod do neuronového modelování. Druhá část se pak skládá se čtyř odborných článků věnujících se především studiu variability a náhodnosti v neuronových modelech. Je zde studována jedna z nejčastěji používaných měr variability posloupností neuronových impulsů, Fano factor …viac
Abstract:
This thesis consists of two main parts. In the first part, we briefly present the mathematical theory and tools used in the text and an introduction to neural modeling. The second part consists of four papers devoted to study of variability and randomness in neural models. One of the most often used measures of variability of neural spike trains, Fano factor, is studied and two new measures are created …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Matematics (4-years) / Probability, Statistics and Mathematical Modelling