Marek Kamerer

Bakalářská práce

Inovace školního vzdělávacího programu střední odborné školy v oblasti koncepčního a organizačního zabezpečení odborné přípravy

Anotace:
Základní seznámení s výukou předmětu Řízení motorových vozidel na střední škole. Prověření kvality vzdělávání ve střední odborné škole v předmětu Řízení motorových vozidel. Kontrola vý-sledků žáků a jejich možnosti výsledků v tomto předmětu. Zhodnocení stávajícího stavu, hledání cest ke zlepšení výsledků žáků včetně možné inovace programu vzdělávání.
Abstract:
Education at secondary vocational school in the subject of Motor Vehicle Management, results of pupils and their competences in this subject, as well as evaluation of the current state, finding possible ways to improve and innovate the education program to improve pupils' results.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty