Bc. Renata Vránová

Bakalářská práce

Asexualita: diskurzivní analýza internetových diskuzí

Asexuality: discourse analysis of internet discussions
Anotace:
Ve své práci se zabývám tématem asexualita v souvislosti se vznikající internetovou komunitou asexuálů. V posledních letech došlo k rostoucímu povědomí o tom, že existují lidé, kteří nechtějí či nepotřebují sex pro šťastný a naplněný život. V teoretické části čerpám z české i zahraniční literatury o asexualitě, sexualitě a sociálním konstruktivismu. Představuji typické vlastnosti asexuálů, existující …více
Abstract:
In my thesis I research the topic of asexuality and emerging community of asexuals. The last several years led to increasing public awareness of existence of people, that don’t need sex to live happy and fulfilling life. The theoretical part is compiled of both Czech and foreign literature concerning asexuality, sexuality, and social constructivism. I’m presenting typical properties of asexuals, existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fučík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Andrea Bělehradová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie