Bc. Renata Vránová

Bachelor's thesis

Asexualita: diskurzivní analýza internetových diskuzí

Asexuality: discourse analysis of internet discussions
Abstract:
Ve své práci se zabývám tématem asexualita v souvislosti se vznikající internetovou komunitou asexuálů. V posledních letech došlo k rostoucímu povědomí o tom, že existují lidé, kteří nechtějí či nepotřebují sex pro šťastný a naplněný život. V teoretické části čerpám z české i zahraniční literatury o asexualitě, sexualitě a sociálním konstruktivismu. Představuji typické vlastnosti asexuálů, existující …more
Abstract:
In my thesis I research the topic of asexuality and emerging community of asexuals. The last several years led to increasing public awareness of existence of people, that don’t need sex to live happy and fulfilling life. The theoretical part is compiled of both Czech and foreign literature concerning asexuality, sexuality, and social constructivism. I’m presenting typical properties of asexuals, existing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Petr Fučík, PhD.
  • Reader: Mgr. Andrea Bělehradová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií