Mgr. Martina Suková

Diplomová práce

Projevy potřeby moci u tělesně postižené osoby v Centru denních služeb

Incidence of the need of power in a disabled person in Daily Activities Centre
Anotace:
Diplomová práce ,,Projevy potřeby moci u tělesně postižené osoby v Centru denních služeb“ je rozdělena na dvě části – teoretickou a výzkumnou. V teoretické části se pojednává o tělesně postižených osobách, o významu práce sociálního pedagoga s touto cílovou skupinou, o motivaci lidského jednání a moci a závěrem o vztahu mezi pracovníkem v pomáhající profesi a klientem. Ve výzkumné části nahlížíme na …více
Abstract:
Diploma thesis “Incidence of the need of power in a disabled person in Daily activities centre” is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part deals with physically disabled people, about the importance of social educator’s work with this target group, about motivation of human behaviour and power and also about the relationship between an assisting profession worker and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta