Theses 

Using the game "Wordament" to develop English vocabulary – Eliška Bečková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Specialisation in Educational Sciences / English for Education

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Eliška Bečková

Bachelor's thesis

Using the game "Wordament" to develop English vocabulary

'Edutainment' and ELT

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením hry Wordament. Bude zhodnoceno, zda lze či nelze tuto hru využívat pro rozšiřování slovní zásoby studentů angličtiny. V teoretické části práce je popsána důležitost slovní zásoby a aspekty znalosti slova. Práce se zabývá i učením jazyka a faktory, které ho ovlivňují, a také hrou ve vzdělávacím procesu. Praktická část obsahuje tři výzkumné nástroje, a to dotazník, kontrolní list a polostrukturovaný rozhovor. Za pomoci těchto tří nástrojů je hra zhodnocena a jsou krátce navržena její zlepšení.

Abstract: This thesis deals with the evaluation of the game Wordament. It attempts to evaluate whether the game is suitable to use for developing student's vocabulary. The theoretical part describes the importance of vocabulary and aspects of knowing a word. It deals with language learning and factors that affect it. It also talks about games in the educational process. The practical part includes three research tools: a questionnaire, a checklist and semi-structured interviews. The game Wordament is evaluated using these tools, and possible improvements are briefly suggested there.

Keywords: Wordament, vocabulary, word, game, video game, learning

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Marek Vít

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33594 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bečková, Eliška. Using the game "Wordament" to develop English vocabulary. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 06:31, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz