Bc. Yimin Lu

Bakalářská práce

Evaluation of the Reliability of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing

Evaluation of the Reliability of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing
Anotace:
Abstrakty V posledních letech se kótované letecké společnosti vyvíjely rychle, zejména v kontextu nové éry. Budoucí rozvojový potenciál leteckých společností je obrovský. Kapitálové potřeby leteckých společností jsou velké. Jak racionálně uspořádat zdroje financování a určit strukturu financování souvisí s budoucím rozvojem leteckých společností. Ryanair je letecká společnost se sídlem v Irsku. Společnost …více
Abstract:
Abstracts In recent years, listed airlines have developed rapidly, especially in the context of the new era. The future development potential of airlines is huge. The capital needs of airlines are large. How to rationally arrange financing sources and determine the financing structure is related to the future development of airlines. Ryanair is an Irish-based airline. Ryanair was founded in 1985 by …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Bock

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní