Mgr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

Disertační práce

Vztah úrovně pohybové aktivity ke komponentám tělesné zdatnosti u dětí školního věku

Close relation between determined level of physical activity and basic components of physical fitness of 10-12 year old children
Anotace:
Hlavním cílem práce je na základě stanovení úrovně pohybové aktivity a základních komponent tělesné zdatnosti u dětí ve věku 10–12 let objasnit těsnost vztahů mezi těmito proměnnými a vyvodit doporučení do pedagogické praxe. Výběrové soubory tvořilo 107 chlapců a 109 dívek ve věku 10–12 let z libereckého regionu. Výzkum byl prováděn ve dvanácti 5. a 6. třídách na pěti základních školách v Liberci a …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to clarify close relations between determined level of physical activity and basic compoments of physical fitness of 10-12 year old children and deduce recommendations for pedagogical practice. The sample included 107 boys and 109 girls at the age of 10-12 from the Liberec region. The research was done in twelve fifth and sixth grades at five lower secondary schools in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc., doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie