Bc. Rastislav PETRÁŠ

Diplomová práce

Algoritmy transformace 2D obrazu

2D image transformation algorithms
Anotace:
Táto diplomová práca je zameraná na problematiku spracovania a úpravy rastrovej grafiky v prostredí .NET. Na začiatku, v teoretickej časti práca objasňuje základné pojmy v počítačovej grafike. Následne sa venuje najčastejšie používaným transformáciám a filtrom grafických rastrových súborov. Praktická časť obsahuje implementáciu týchto filtrov v programe, ktorý bol vytvorený pre diplomovú prácu. Popisuje …více
Abstract:
The thesis deals with the question of processing and adjusting of raster graphic in .NET environment. At the beginning, in the theoretical part, the thesis clarifies the basic expressions in computer graphic. Consequently, it attends to the most frequently used transformations and filtres of graphic raster files. The practical part contains the implementation of these filtres in the program which was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011
Identifikátor: 19804

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁŠ, Rastislav. Algoritmy transformace 2D obrazu. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie