Barbora Kováčová

Bakalářská práce

Kapitálová primeranosť a jej plnenie vybranými bankami SR

Capital Adequacy and its Accomplishment by Selected Banks in Slovak Republic
Abstract:
Work deals with capital adequacy and its implementation by selected banks of Slovak republic. The work is divided into 3 parts. The first chapter deals with the theoretical definition of capital adequacy, which is related to the definition of the bank and core activities. The next chapter is devoted to the analysis of performance and capital adequacy rules and related risk measurement and management …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá kapitálovou primeranosťou a jej plnením vybranými bankami SR. Práca je rozdelená na 3 časti. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickým vymedzením kapitálovej primeranosti, s čím súvisí vymedzenie banky a jej základných činností. Ďalšia kapitola sa venuje analýze v oblasti plnenia a pravidiel kapitálovej primeranosti a s tým súvisiace meranie a riadenie rizík vo vybraných bankách …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management