Theses 

Karyomapping - současné možnosti a využití v preimplantační genetické diagnostice (PGD) při detekci chromozomových a monogenních onemocnění – Bc. Tomáš Nohejl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Nohejl

Bakalářská práce

Karyomapping - současné možnosti a využití v preimplantační genetické diagnostice (PGD) při detekci chromozomových a monogenních onemocnění

The use of karyomapping in preimplantation genetic diagnosis for detection of monogenic and chromosomal disorders

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá principem a využitím karyomappingu, jakožto nové metody preimplantační genetické diagnostiky. V první kapitole je popsáno základní rozdělení preimplantačních genetických vyšetření, na něž navazuje princip odběru genetického materiálu z embryí a amplifikací získaného materiálu. Následující kapitola obsahuje výčet jednotlivých metod užívaných při preimplantačních genetických vyšetřeních se speciálním zaměřením na karyomapping. Práce posuzuje pozitiva a negativa jednotlivých metod a především provádí jejich vzájemné srovnání (včetně sekvenování nové generace).

Abstract: This thesis deals with the principle and utilization of karyomapping as a new method of preimplantation genetic diagnosis. The first chapter describes the basic classification of preimplantation genetic analysis, which is followed by the principle of biopsy of genetic material from embryos and then amplification of the material obtained. The following chapter contains a list of various methods used in preimplantation genetic analysis with special focus on karyomapping. The paper examines the pros and cons of each method and makes their comparsion (including next-generation sequencing).

Klíčová slova: Karyomapping, Preimplantační genetická diagnostika, PGD, Preimplantační genetický screening, PGS, Sekvenování nové generace, NGS

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:28, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz