Denisa Kurowská

Bakalářská práce

Návrh a realizace senzoru s bezdrátovým přenosem dat pro dlouhodobé měření tělesné teploty

Design and Implementation of a Wireless Thermometer for Long-term Monitoring
Anotace:
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace senzoru pro měření tělesné teploty s přenosem dat pomocí technologie Bluetooth. Práce popisuje možnosti měření tělesné teploty a analyzuje vhodnou volbu senzoru a mikrokontroleru. Zaměřuje se především na dlouhou výdrž baterie, kompatibilitu, přesnost měření a minimalizaci zařízení. Použitý je mikrokontroler Bluegiga BLE112 se specifikací Bluetooth 4.0, který …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to design and implement sensor for body temperature measurement with data transfer using Bluetooth technology. The paper describes the possibility of measuring body temperature and analyzes the appropriate choice of sensor and microcontroller. It mainly focuses on long battery life, compatibility, measurement accuracy and device minimization. Bluegiga BLE 112 microcontroller …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Urbanczyk
  • Oponent: Jan Foltyn

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava