Bc. Barbora Vápová

Diplomová práce

Práce s lidmi v podniku v procesu propouštění

Human resource management in the redundancy process
Anotace:
Předmětem diplomové práce s názvem „Práce s lidmi v podniku v procesu propouštění - komparace malých a velkých podniků“ je analýza a komparace propouštěcích procesů v malých a velkých společnostech v České republice. Cílem práce je díky informacím od zástupců jednotlivých podniků identifikovat současné trendy, společné a odlišné znaky propouštěcích procesů malých a velkých firem a navrhnout případná …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Human resource management in the redundancy proces - comparison of small and large enterprises" is the analysis and comparison of redundancy processes in small and large companies in the Czech Republic. The aim of the work is to identify the current trends, common and different features of the small and large enterprises' dismissal processes and to suggest possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta