Michaela HALAMÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Rasová segregace v USA, 1896-1954

Racial Segregation in the U.S.A., 1896-1954
Abstract:
This thesis explains the historical reasons for the implementation of racial segregation in the United States in the late nineteenth century and then charts the development of segregation over time, ending in 1954 when school segregation was declared unconstitutional by the U.S. Supreme Court. Ultimately, it will argue that ?separate but equal? was a flawed concept that needed to be cast aside.
Abstract:
Tato bakalářská práce vysvětluje historické důvody pro zavedení rasové segregace ve Spojených státech na konci 19. století a poté načrtne vývoj segregace, který končí v roce 1954, kdy byla segregace ve školách prohlášena za neústavní Nejvyšším soudem. Nakonec se tato práce pokusí dokázat, že ?oddělení ale rovnocení? byl neúspěšný koncept, který bylo nutné ukončit.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Identifikátor: 19728

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Gregory Jason Bell, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALAMÍČKOVÁ, Michaela. Rasová segregace v USA, 1896-1954. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi