Bc. Jiří Mucha

Master's thesis

Computer Graphic (1968). Rekonstrukce první výstavy počítačem generovaného umění v bývalém Československu

Computer Graphic (1968). Reconstruction of the first exhibition of computer-generated art in the former Czechoslovakia
Abstract:
Diplomová práce je věnována jednomu z významných mezníků brněnské i světové historie umění nových médií, výstavě Computer Graphic z roku 1968 od kurátora Jiřího Valocha. První část magisterské diplomové práce má za cíl představit brněnského rodáka Jiřího Valocha jako konceptuálního umělce a kurátora výstav. V druhé části se zaměří na popis výstavy počítačové grafiky Computer Graphics z roku 1968, jež …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on one of the most significant events of new media art history - Computer Graphic from 1968 by Czech curator Jiří Valoch. The first part of the master thesis aims to present a native of Brno Jiří Valoch as a conceptual artist and curator of exhibitions. The second part focuses on the description of the exhibition Computer Graphic 1968, which took place in the Brno House of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic