Bc. Petra Dopitová

Diplomová práce

Vliv korupce a kriminogenních faktorů na regionální rozvoj

The influence of corruption and criminogenic factors on regional development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem korupce, kriminality a souvisejících kriminogenních faktorů na rozvoj regionů Evropské unie. Zaměřuje se především na vztah korupci podporujících faktorů a kriminogenních faktorů na hospodářskou výkonnost a sociální rozvoj. Cílem práce je evaluace vlivu vybraných kriminogenních faktorů na regionální rozvoj. Na základě posouzení nalezených vztahů jsou doporučena opatření …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of corruption, criminality and related criminogenic factors on development of regions in the European Union. Primarily, this thesis focuses on the relationship of factors supporting corruption and criminogenic factors at the one side and economic efficiency and social development at the other side. The goal of this thesis is the evaluation of influence of chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dopitová, Petra. Vliv korupce a kriminogenních faktorů na regionální rozvoj. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.