Barbora HOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení bolesti u onkologických pacientů

Oncological patients pain evaluation
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zda sestry na onkologickém oddělení hodnotí bolest u pacientů s nádorovou bolestí. Stanovení hlavního cíle jsem si následně určila i cíle vedlejší. Jako první vedlejší cíl je zjistit, zda je pro pacienta hodnocení bolesti sestrou přínosem. Jako vedlejší cíl druhý je zjistit jaké škály pacienti preferují. V teoretické části se zabývám bolestí obecně. Bolest obecně popisuji …více
Abstract:
The aim of my thesis is that the nurse in the oncology department assesses pain in patients with cancer pain . Determination of the main goals I subsequently identified and secondary goals . The first secondary objective is to determine whether the patient pain assessment nurse benefit . As a secondary objective the second is to determine what range of patients prefer . The theoretical part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Plachá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOUŠKOVÁ, Barbora. Hodnocení bolesti u onkologických pacientů. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra