Theses 

Manažerské účetnictví v konkrétním podniku – Mgr. Radovan Socha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Radovan Socha

Bakalářská práce

Manažerské účetnictví v konkrétním podniku

Managerial accounting in the enterprise

Anotace: Cílem bakalářské práce „Manažerské účetnictví v konkrétním podniku“ je navrhnout soustavu kalkulací, která by byla vhodným doplňkem současných rozpočtů. Konkrétní navržené nástroje by měly být informačně přínosné a nákladově nenáročné. Teoretická část práce je zaměřena stručně na vymezení problematiky členění nákladů a problematiky systému manažerského účetnictví, podrobněji pak na problematiku kalkulací a rozpočtů. V praktické části je nejprve představen podnik, jehož interní data jsou zpracovávána. Poté následuje popis současného stavu využití nástrojů manažerského účetnictví v jednom z jeho středisek, na jehož činnost se práce blíže zaměřuje. Práce je završena vytvořením návrhu, které dílčí nástroje z oblasti kalkulací použít a jak, a formulací patřičných doporučení.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Managerial accounting in the enterprise” is to draft a costing system that would be a supplement to budgets in use. Drafted costing instruments are supposed to have information contribution and to be inexpensive. Theoretical chapters of thesis are briefly focused on a cost classification theory and a system of managerial accounting. The main part of theoretical chapters includes a theory of costing and budgetting. Practical chapters firstly introduce the enterprise in question. Afterwards there is a description of actual use of managerial accounting instruments within one of the enterprises facility. The final goal is to make a draft of costing system and to suggest some recommendations.

Klíčová slova: Manažerské účetnictví, členění nákladů, kalkulace, návrh soustavy kalkulací, analýza nákladových položek. Managerial accounting, cost classification, costing, draft of costing system, cost analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Lucie Hubíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:03, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz