Bc. Pavel PROCHÁZKA

Master's thesis

Biologické čištění odpadní vody se zaměření na společnost Mondelez CR Biscuits Production s.r.o. v Lovosicích

Biological waste water treatment with focus on Mondelez CR Biscuits Production s.r.o. in Lovosice.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá předčištěním odpadní technologické vody, vznikající při výrobě sušenek a oplatek ve výrobním závodě v Lovosicích, který je součástí potravinářské firmy Mondelez International. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsána technická řešení společně s biologickými procesy čištění odpadní vody, vztahující se k odpadní vodě vznikající …more
Abstract:
The diploma thesis deals with pre-treatment of wastewater, which results from the production of biscuits and wafers factory in Lovosice, which is part of the food business Mondel?z international. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes the technical solutions together with biological wastewater treatment processes related to wastewater resulting from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROCHÁZKA, Pavel. Biologické čištění odpadní vody se zaměření na společnost Mondelez CR Biscuits Production s.r.o. v Lovosicích. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí