Dziyana Tarasava

Bachelor's thesis

Digitální dovednosti pro úspěšný management

Digital skills for successful management
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na shrnutí poznatků tykajících se problematiky digitálních dovedností a klade si za cíl posoudit, jaké digitální nástroje jsou nejčastěji využívány manažery a jaké dovednosti jsou nezbytné pro manažerskou úroveň pro následné úspěšné fungování podniku jako celku. Dalším cílem je navržení doporučení pro zvolenou firmu v kontextu zkoumané problematiky. Teoretická část …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on summarizing available findings in the field of digital skills research. Its aim is to assess which digital tools are mainly used by managers and digital skills are relevant for managers of a company. Another goal is to propose the recommendations for the selected company in the context of the researched issue. The theoretical part of the thesis summarizes various concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2023
  • Supervisor: Mgr. Milan Křápek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.