Zuzana Líbalová

Bakalářská práce

Regionální doprava z hlediska institucí

Regional transport with respect to institutions
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá vliv vybraných formálních institucí -- zákonů a vyhlášek, na individuální automobilovou dopravu. V práci je charakterizována doprava v Praze se zaměřením na situaci v Praze 3. Jsou zde uvedeny všechny formální instituce v podobě zákonů a vyhlášek, které se týkají zřízení zón placeného stání. Podrobně jsou popsány právě zóny placeného stání, které fungují na území Prahy …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on an impact of the selected formal institutions -- laws and regulations, on the individual automobile transport. There is characterized transport in Prague, focused on the situation in Prague 3. There are listed all formal institutions -- laws and regulation which are connected with paid parking areas. Paid parking areas, which are on territory of Prague, are closely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: Patrik Pova
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34811

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj