Bc. Ondřej SUCHÝ

Diplomová práce

Implementace řídicí jednotky motokáry s elektrickým pohonem

Implementation of Control Unit for Electric Drive Kart
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem řídicí jednotky, která bude osazena do motokáry a bude řídit PMSM motor tak i ostatní periférie. V první části práce je teoreticky rozebráno řízení PMSM motoru, a především vektorové řízení používané v tomto projektu. V druhé části jsou popsány budiče výkonových prvků a jejich topologie napájení pro třífázový střídač. V další části je popisován návrh DPS …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of the control unit, which will be installed in the electric kart and it will control the permanent magnet synhcronous motor as well as other peripherals. In the first part of the thesis, the PMSM motor control, and especially the vector control used in this project, is theoretically discussed. The second part describes the power devices drivers and their powering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Košan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÝ, Ondřej. Implementace řídicí jednotky motokáry s elektrickým pohonem. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/