Patrik LORENZ

Bachelor's thesis

Využití online výzkumu při hodnocení marketingové komunikace ve společnosti Vodafone

Using an online research in the evaluation of marketing communications at Vodafone
Abstract:
Předmětem předložené bakalářské práce je analýza využití online výzkumů v marketingové komunikaci společnosti Vodafone a případné zapojení sociálních sítí v této oblasti. Teoretická část práce je věnována marketingovým výzkumům obecně, především pak jejich online podobě. Praktická část se zabývá jednak popisem a analýzou konkrétních výzkumů v marketingové komunikaci společnosti Vodafone, dále pak navrhuje …more
Abstract:
The subject submitted thesis is to analyze the use of online research of marketing communications in Vodafone and the possible involvement of social networks in this area. Theoretical part is devoted to marketing researches in general, particularly their online form. The practical part deals with both a description and analysis of concrete research of marketing communications in Vodafone, further suggests …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011
Identifier: 18699

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LORENZ, Patrik. Využití online výzkumu při hodnocení marketingové komunikace ve společnosti Vodafone. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe